Jdi na obsah Jdi na menu
 


PERIODIZACE DUŠEVNÍHO VÝVOJE, ZÁKONITOSTI

10. 3. 2009

PERIODIZACE DUŠEVNÍHO VÝVOJE, ZÁKONITOSTI

 

 

 

 

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE (ONTOGENETICKÁ)

 

Zabývá se vývojem psychiky jedince a činitelů, které je utvářejí v průběhu ontogeneze

Vývoj = proces, který má časové trvání a v jeho průběhu dochází ke změně

 

 

DRUHY ZMĚN VE VÝVOJI

1. Změna velikosti

 

       fyzická – změna hmotnosti                        3,5 kg → 70 Kg

                    – změna výšky                              50 cm → 170 cm

       psychická – narůstá objem mozku (po narození není velikost konečná) až 1350 Kg

                        – velikost slovní zásoby

2. Změna proporcí

 

       fyzická – hlava ⅓ celého těla → hlava ⅛ celého těla

       psychická – dříve spíše mechanická paměť pak logická

                        – dětství → puberta     konkrétní myšlení

                        – puberta → smrt         abstraktní myšlení

3. Zánik starých vlastností

 

       fyzická – v 6 letech dochází ke ztrátě mléčného chrupu

                    – funkce brzlíku

       psychická – úbytek impulznosti, hravosti

4. Vznik nových vlastností

 

       objevuje se něco co do určitého věku nebylo

              → trvalé zuby

              → funkce pohlavních žláz

              → abstraktní myšlení

 

 

ČINITELÉ VÝVOJE

1. Vnitřní

 

       získáváme (ovlivňují) od našich prapředků, předků a rodičů a z prenatálního vývoje

       dědičnost

       mechanismus – který to způsobuje

       zrání – uvolňují co jsme zdědili (uskutečnění)

2. Vnější

 

       činitelé prostředí do kterého se narodil

       materiální – světlo, teplo, postel

       sociální – druzí lidé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanismus učení

činitel = vlastní aktivita

zasahuje do vnitřních vnějších

impuls přijde z obou dvou

Vnitřní – chci se naučit francouzsky

Vnější – můj přítel je Francouz

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ZÁKONITOSTI VÝVOJE

Vývoj je řízen zákonitostmi

1. Celistvost

 

       v každém okamžiku působí jedinec navenek jako celek

2. Plynulost

 

       přechod z jedné etapy do druhé je plynulý

       v etapě předcházející se najdou projevy etapy následující ale i předcházející

3. Vnitřní rozpornost

 

       jakákoli změna v organismu je výsledkem protichůdných (vlastností) tendencí

       hravost X rozumovost → rozumovost

4. Přechod od všeobecných reakcí ke specifickým

 

       dříve: babamala

       pak: máma

       řeč, chůze

5. Zákonitosti se u jedince realizují individuálně

 

 

 

PERIODIZACE

každá etapa je ohrazena – mezník

PRENATÁLNÍ OBDOBÍ

       10 lunárních měsíců – 280 dní

       početí → porod

POSTNATÁLNÍ OBDOBÍ      

       1. Dětství

              1. Předškolní období

                     - kojenecké (nemluvnické) období

                            novorozenec + kojenec

                            0 – 1

                            porod → chůze, řeč

                     - batole

                            1-3 roky

                            chůze, řeč → sebeuvědomění, vůle

                     - předškolní věk (3-6 let)

                            vůle, sebeuvědomění → vstup do školy, zánik mléčných zubů

              2. Období mladšího školního věku – Období prepuberty (6 → 10-12)

                     ztráta mléčných zubů → pohlavní dozrávání

              3. Období staršího školního věku

                     - období puberty (10-12 → 15-16)

                            pohlavní dozrávání → ukončení, pohlavní zralost

                     - období adolescence (15-16 → 18-21)

                            pohlavní zralost → psychická a sociální zralost

       2. Dospělost

              sociální mezník – výkon profese

              →ukončení profese (nárok na starobní důchod)

              1. Raná dospělost ( 20→30)

              2. Střední dospělost (30 → 45)

              3. Starší dospělost ( 45→60)

       3. Stáří

              starší 60 let

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář