Jdi na obsah Jdi na menu
 


New Age, psychologie a okultismus - trojský kůň v církvi

20. 6. 2010

New Age, psychologie a okultismus - trojský kůň v církvi

Autorem těchto statí je známý apologeta Dave Hunt. Pochází z jeho knihy "Svod křesťanství".

VĚDA MYSLI: SPOJENÍ KŘESŤANSTVÍ A ČARODĚJNICTVÍ. Ernest Holmes založil "Církev Náboženské Vědy" (Church of Religious Science), známou též pod jménem "Věda Mysli" (Science of the Mind). Jako základ položil "Svrchované Tajemství", které "Mistři Moudrosti" prozradili Napoleonu Hillovi. Je to systém velmi příbuzný "Positivnímu Myšlení" Normana Vincenta Peale a "Myšlení Možností" Roberta Schullera. Ve skutečnosti Peale tvrdí, že Holmes z něj udělal "positivního myšlenkáře".(James Reid. "Ernest Holmes, První Náboženský Vědec" - Science of Mind publication).

V roce 1958 Holmes předpověděl: "Odstartovali jsme hnutí, které, v příštích 100 letech bude tím největším náboženským impulsem moderní doby a je předurčené zahalit celý svět. Zde je způsob, jak Holmes vysvětlil své "Svrchované Tajemství":.. Věda Mysli učí, že původní, svrchovaná, tvořivá Síla vesmíru, stvořitel veškeré hmoty, života v živých bytostech, je Kosmický Princip Reality, který je přítomný v celém vesmíru - a v každém z nás. Věda Mysli dále učí, že Člověk má běh svého života pod kontrolou...mentálním procesem, který funguje podle Univerzálního Zákona ... že my vytváříme naše zkušenosti den za dnem formou a procesem našich myšlenek. Člověk myšlením, může přinést do svých zážitků, cokoliv si přeje"... Tato nejzákladnější myšlenka starodávného čarodějnictví se pevně uchytila v moderním světe. Je základním kamenem hnutí "lidského potenciálu" a hlavním součástí "úspěchově-motivačních seminářích PMA. Stala se také hlavním "mostem", mezi Křesťanstvím a čarodějnictvím. I když je to vyjádřeno v jiných frázích, je to běžný jazyk těch, kteří - ať už vědomě či nevědomě - nahradili víru v Boha za víru v nějakou záhadnou Sílu, která může být použita naší myslí, k dosažení toho, co chceme. Norman Vincent Peale je tím nejúspěšnějším "evangelistou" síly mysli. Vysvětluje to takto: Vaše podvědomá část mysli ... má sílu, která mění přání ve skutečnosti, pakliže přání jsou dostatečně silná....

JE BŮH NĚCO JAKO PLACEBO? "Myšlení Možnosti" (myšlení možnosti) Roberta Schullera je ten samý "produkt" jako "Positive Thinking" V. Pealeho, pouze pod jinou vinětou. Schuller učí: "Věř nyní - a všeho dosáhneš" (Robert Schuller "Tough Times Never Last - But Tough People Do" Bantam Books 1984)... Paul Meyer, president "Success Motivation Institute" to vyjádřil takto:" Živě si představ, upřímně věř, horoucně si přej, nadšeně jednej a všechno se musí nevyhnutelně stát" (Mack R. Douglas: "Success Can Be Yours" -Zondervan 1977). Paul Yonggi Cho prohlašuje: "Pomocí vizualizace (představa mysli), můžete incubovat (líhnout) vaší budoucnost a vylíhnout (hatch) výsledky". Takové učení zmátlo mnoho upřímných křesťanů do představy, že "víra" je nějaká "síla", která způsobí aby se tyto věci staly, protože oni věří. A tak tu nemáme víru v Boha, ale sílu zaměřenou na Boha, která Ho nutí, udělat pro nás to či ono. On udělá to, co my věříme, že udělá! Když Ježíš řekl, při několika příležitostech: Tvá víra tě spasila (uzdravila), nemyslel tím, že tím, že věříme, uvolníme nějakou magickou sílu, ale že víra Mu otevřela dveře, aby je uzdravil. Pakliže se někdo uzdraví pouze tím, že věří v uzdravení, potom síla je v jeho mysli a Bůh je pouze placebo, které jeho víru zaktivovalo!! Pakliže všechno pracuje na základě "zákonů úspěchu", potom Bůh je zcela nepotřebný a Jeho milost zbytečná!! Potom všechno, co potřebujeme, je použít Hillovu "sílu víry"... Na motivační audio kazetě firmy Amway, to Robert Schuller shrnuje takto: Nemáte tušení, jakou sílu v sobě máte! Vy můžete přeměnit svět v cokoliv si budete přát! Ano, vy můžete změnit váš svět v cokoliv, co budete chtít!... Takové ideje jsou přijímány světem jako zdravé principy PMA a stávají se velmi populární i uvnitř církví. Na příklad: V březnu 1985, veliká evangelická kongregace "Prestonwood Baptist Church in North Dallas", v Texasu byla hostitelem první "Annual Christian Leadership Conference" (konference křesťanských vůdců). Hlavním přednášejícím byl Paul Yonggi Cho, který - povětšině přednáší dokonalé biblické učení - bohužel pomíchané s okultními idejemi o visualizace a silou mysli. Osmnáctého března s ním sdílela platformu Mary Kay Ash, zakladatelka "Mary Kay Cosmetics". Během její řeči naznačila, že se naučila některé principy úspěchu z knihy Claud Bristola. Ve skutečnosti je to klasická ukázka základního okultismu, který se nabízí pod maskou "síla-mysli", přijímaný mnoha křesťany, kteří jej mylně považují za víru. Paní Ash pravila: Claude Bristol napsal knihu, která se jmenuje "Magic of Believing" (kouzlo věření), a v té knize píše: Existuje něco - něco jako Síla-Moc, faktor nebo síla, říkejte tomu jak chcete, které málo lidí rozumí či dokonce používá aby překonali své problémy a dosáhli velikých úspěchů? Bristol dále říká: Postupně jsem objevil, že je něco jako zlatá nit, která pomáhá životu fungovat. Tato nit může být nazvána jedním slovem: Víra"... Dnes vím, že Bristola nezajímalo ani tak v co lidé věří - on pouze viděl "sílu víry v akci a zaznamenal to, co viděl" (Mary Kay Ash)..

VÍRA V BOHA NEBO VÍRA VE VÍRU? Mnozí upřímní křesťané byli ovlivněni čarodějným evangeliem a domnívají se, že víra má - sama o sobě - nějakou sílu. A ještě jednou: Pro ně víra v Boha, ale síla, na Boha zaměřená, která Ho nutí aby pro nás udělá to, co jsme věřili, že On udělá. V nejmenším to činí Boha podřízeným těm údajným "zákonům", které aktivizujeme "vírou". V nejhorším případě eliminujeme Boha z toho celého procesu a skládáme všechno do vlastních rukou. Tím se z nás stávají bozi, kteří jsou schopní udělat cokoliv, silou vlastní víry! Pakliže všechno "funguje" podle těchto "zákonů", potom Bůh přestává být svrchovaný a pro Jeho milost už není nikde místo. Vše, co potřebujeme, je použití této "síly víry". A to je ta základní myšlenka v pozadí čarodějnictví!! ... Na rozdíl od tohoto, Ježíš řekl: "Měj víru v Boha" (Marek 11:22). Víra musí mít objekt! Je to absolutní důvěra v Boha. V tom celém našem vesmíru není nic a nikdo, komu by se dalo věřit tak absolutně, jako našemu Bohu!!! Pravá víra roste z poslušného vztahu k Němu. Bůh odpovídá na naše modlitby na základě Jeho svrchovanosti, moudrosti, milosti, slitování a laskavosti - ne protože Ho nějaké "zákony" k akci nutí!! Bůh se nenechá manipulovat člověkem, andělem, nějakým mentálním procesem, vysloveným slovem, či nějakým jiným postupem!

ČARODĚJNÍKŮV CÍL: PÁNEM SVÉHO OSUDU. Kdybychom dokázali přinutit Boha, či nějakou kosmickou Sílu aby dělali to, co si myslíme, věříme či vyslovíme - dosáhli bychom cíl čarodějníka: Stali by jsme se pány svého osudu! Byli bychom schopní vytvořit jednoduše to, co chceme aby vytvořené bylo - věřením, že se tak stane. Síla je v našem věření a Bůh (nebo ta Síla), musí udělat to co věříme, protože to co věříme, se musí stát! Velmi rozšířená mezi křesťany dnes je ta svádivá myšlenka, která je přesně stejná jako ta, kterou "Mistři" učili Hilla: "Poznej svou vlastní mysl - žij si svůj vlastní život. Udělej svůj život přesně takovým, jaký jej mít chceš. Sebevědomá víra v sebe je nezbytný faktor pro dobrý život.. Zdravé "já" tě činí mnohem vnímavějším k vlivům, které tě vedou za hranice možností tvých smyslů... Neviditelné, tiché síly nás stále ovlivňují...jsou to neviditelní pozorovatelé.. vždy vím, že jsem pánem svého osudu, kapitánem své duše"... To byla lákavá návnada na udičce, která vedla Napoleona Hilla hlouběji do čarodějnictví. Odmítl Boha Bible, kterého jeho otec se mu snažil - celkem drsně vnutit když byl ještě chlapcem a zvolil si neosobní "Sílu", kterou nazval Bohem. Co Hill přijal, byl základní Hindu/Budhistický okultismus, včetně "reinkarnace", duchovní média. Propagace čarodějnictví se neskrývá v nejasných větách, ale je jasně prohlašováno jako hlavní téma v celé jeho knize.....

JAK SVEDENÍ VCHÁZÍ DO CÍRKVE. Jak potom mohou křesťanští vedoucí číst, oblíbit si a potom doporučit heretickou a hluboce okultní knihy Napoleona Hilla? Částečně je to zapříčiněno faktem, že psychologické, nebo obchodní techniky úspěchu jsou považované za "neutrální" a tím neohrožující Křesťanství. Koncepty o neomezeném lidském potenciálu a zázračných silách, které údajně sídlí v 90% naších mozků, které prý nepoužíváme - takové koncepty získávají ve světě na popularitě a vytváří zmatek v církvích. Douglass a Roddy poznamenávají: Bůh umístil neuvěřitelný princip do lidské mysli, a.... když si věříme a jsme positivní, Bůh může použít všechnu tu chemii, kterou positivní postoj "vyčaruje" uvnitř nás, aby nám pomohl dosáhnout toho, co hledáme". Toto je míchanice pravdy a omylů, kterou upřímní křesťané přinášejí do církví. Douglass a Roddy se snaží být jasní v tom, že "nepropagují ideji, kde by člověk zaměnil "pozitivnost" za důvěru v Boha. Tím že to prohlásili, vznikl zde pocit, že se pohybujeme na bezpečné půdě - a je velmi snadné nebezpečí přehlédnout. "Záměna" není tím největším problémem, protože takový omyl je snadno rozeznatelný a každý by ho odmítl. Problémem je "Zmatek". Není zde ani slovo varování které by poukázalo na to, že ti hlavní "odborníci", které oni citují na svou podporu, jsou okultisté! Napoleon Hill a W. Clement Stone na příklad píší ve svých knihách, které Douglass a Roddy doporučují o "Bohu", ale jejich "Bůh" je metafyzická "Božská Síla", na kterou se může "napojit" každý, skrze techniku "sílu-mysli". Hill a Stone nezaměňují PMA za víru, ale propagují něco nebezpečnějšího: PMA a víra jsou jedno a totéž! Že věřit v tuto "sílu" je - tak nějak - to stejné, jako věřit v Boha. Podle nich lidská mysl je něco jako magický talisman, který má v sobě kouzelnou moc (Hill a Stone "Success") s nekonečným potenciálem protože je - nějak - částí toho, co oni nazývají "Infinite Inteligence". Toto je Bůh kultů "myslo-vědy" a New Age.

IDEÁLNÍ "VOZÍTKO" PRO SVOD. Bylo by nemožné porozumět našemu modernímu světu kdybychom nevzali v úvahu způsob, jakým byl formován a ztvárněn psychologií. Žádný vliv čehokoliv jiného na víru a životní styl současné společnosti, se k tomu nedá přirovnat. Téměř všechno se odehrálo až po Druhé Světové Válce která, podle Life magazínu vytvořila největší oživení zájmu o psychologii vůbec. (Life 7/1 1957). V roce 1946 Kongres USA ustavil Akt Národního Duševního Zdraví (National Mental Health Act) - národní program financovaný vládou. Výsledkem byla exploze kursů psychologie po univerzitách celé země a potom se dostaly i do seminářů. Před válkou velmi málo teologických škol se vůbec zabývalo "poradními kursy", které by zahrnovaly psychologii, ale po 1950 - téměř 80% nabízelo dodatečné kursy v psychologii. Dnes ta největší jména na psychologické scéně přichází ze seminářů. Paul Vitz, profesor psychologie na univerzitě v New Yorku píše: Psychologie - jako náboženství existuje ...ve veliké síle po celých Spojených Státech. Je hluboce proti-křesťanská, a přesto je široce podporovaná školami i univerzitami, a sociální programy jsou financované z daní, které zaplatili i křesťané. Ovšem, je to poprvé co je destruktivní logika tohoto světského náboženství odhalená a pochopená (Paul Clayton Vitz: "Psychologie Jako Náboženství. Kult sebe-uctívání" Eerdmans 1977). Už v 1951 se Carl Rogers mohl chlubit, že "profesionální zájem o psychoterapii" byl "ve vší pravděpodobnosti nejrychleji rostoucí segment v sociální vědě". Dnes, v osmdesátých letech psychologie získala status "guru", jehož "vědecký" standard chování odlehčuje naše svědomí tam, kde jde o poslušnost vůči morálnímu zákonu Boha. Tímto způsobem, právě tak jako uvedením čarodějnictví pod vinětou vědy, se stala psychologie hlavním faktorem v přeměně společnosti..... Jako velmi hloubavý žurnalista s dobrým postřehem, Martin L.Gross napsal: Psychologie sedí v samém centru dnešní společnosti jako mezinárodní kolos, který má statísíce členů. Jeho pokusnými zvířaty je ochotná - dokonce i vděčná - lidská rasa.. Žijeme v civilizaci, ve které se člověk, jako nikdy před tím, zaobírá sám sebou... A jak Protestantská etika Západní společnosti zeslábla, zmatený občánek se obrátil k jediné alternativě, kterou znal: Psychologický expert který tvrdí, že existuje nový vědecký standard chování, který nahradí blednoucí tradice...S ústy plnými svatého jména vědy, experti psychologie předstírali, že vědí všechno. Touto novou pravdou jsme krmeni od kolébky až do hrobu... Humanistické a transpersonální psychologie již zahrnují celou škálu čarodějnictví. Na příklad 22nd Annual Meeting of Association for Humanistic Psychology, který se konal v srpnu 1984 v Bostonu, byl silně zabarvený Hindu/Buddhistickým okultismem. Na oficiálním programu bylo denně: Yoga, Tai Chi , Meditace. Tak asi polovinu dalších programů zahrnovalo vyložené čarodějnictví jako: "Visualizace a Hojení", "Stavy-Transu a Hojení", Operace Alchymie, "Vedené Představy" (guided imagery), Šamanské Extáze, Transformace. Dr.Beverly Galyean, poradce školního systému v Los Angeles si chválí rozsah, do jakého psychologie a výuka-vzdělání nabraly do sebe pohansko/okultní tradice minulosti: "Předkové všech kultur naplnili svá díla folklóru příběhy plné vizí, snů, intuitivního chápání a vnitřních dialogů s vyššími bytostmi, ve kterých viděli zdroje veškeré moudrosti a znalosti... Přijmeme-li jako pravdy toto vyprávění spirituálních hledačů ze všech kultur, máme zde důkazy o různých hladinách vědomí, dosažitelných lidským bytostem... Lidský potenciál je nevyčerpatelný a lze jej dosáhnouti skrze nové metody explorace: Meditace, Vedené Představy, Snivý Výzkum, Yoga, Tělesné Pohyby, Smyslové Uvědomění, Přenos Energie (hojení), Terapie Reinkarnace, Esoterické Studie. Meditace a Vedené Představy jsou jádrem holistických studijních kursů. Různé obměny takové psychologie infiltrovaly církve, semináře, a křesťanské školy, protože pastoři zaujali stanovisko, že je to vědecké a tím neutrální! Většina Křesťanů si neuvědomila skutečnost, že Křesťanství a psychoterapie jsou dva nesmiřitelné náboženské systémy. Něco jako "Křesťanská psychologie" je nerovné jho, které přivede církev do svůdného vlivu světské psychologie. A dnes, kdy jsou vedoucí psychologové a psychiatři tak hluboko zamotaní do "Selfism" (něco jako egocentrismus) a čarodějnictví, "Křesťanská psychologie" podlehne nevyhnutelně těm stejným klamům, a zanese je do Křesťanství... Dobrým příkladem toho je seminář "Training in Spiritual Direction", který začal v protestantské kongregaci v Austinu, Texasu. Částečný obsah brožury: Experiment se soustřeďuje na Relaxaci, Vedenou Fantazii, Vnitřní Dialog, Gestalt (jednoduše: celek je víc, než jeho části), Snivé Akce, "založené na principech spirituálního směru" podle Starého i Nového Zákona... vně mystické asketické tradice Římsko-Katolické církve. Pojmový obsah je biblicky zdravý a využívá dnešní perspektivy současné psychologie - speciálně trans-personální. Dominantní škola psychologie je analytická (Jung), a psychosyntetická (Assigioli). Významné je použití psychoanalytiků (Horney, Ericson, Berne) a humanistů (Fromm, Perls, Maslow)"...

POHANSTVÍ V MODERNÍM OBLEKU. Vedoucí feministka Gloria Steinem prohlásila: Do roku 2000 budeme, jak doufám, vychovávat naše děti ve víře v lidský potenciál - ne v Boha..(Saturday Review of Literature, březen 1973). Dnešní psychologové se snaží "napojit" na "záhadné hloubky" něčeho, čemu říkají "neomezený lidský potenciál" skrze fantazii a představou - aby rozvinuli "sílu představy". Technika Napoleona Hilla "visualizace vůdců", která byla používaná medicinmany a okultisty po tisíciletí, se stala dnes jednou z nevjzrušující a široce používanou metodou "transformace", kterou propaguje mnoho psychologů. Jean Houston, spoluzakladatelka "Foundation for Mind Research", kde bylo LSD poprvé povoleno úřady pro "výzkum skrytých hlubin mysli", používá mnoho technik starodávných čarodějů, včetně visualizace a dokonce "materializace" něčeho, co ona nazývá "Seskupený Duch", který se zdánlivě, projevuje ve skutečné formě. Démoni dnes už nemusí skrývat svou činnost. Jejich existence nebude přijatá většinou psychologů a i mnoha duchovními - ať se snaží prokázat svou existenci jakkoliv! Cokoliv se odehraje, je považováno za produkt neomezené představivosti (imaginace). Napoleon Hill byl přesvědčený, že jeho devět "rádců" - i když vypadali s počátku tak skuteční, že jej vylekali, jsou pouze představou. Hill píše: Těch devět (z minulosti) byli Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford a Carnegie. Každou noc jsem konal imaginární poradu s touto skupinou, kterou jsem nazval "Neviditelní Rádci"... Při těchto "schůzkách" jsem požadoval od každého z "členů" informace, a oslovoval každého z nich jednotlivě. Po několika měsících těchto nočních porad, jsem počal být ohromený poznáním, že tyto imaginární bytosti se staly skutečné. Každý z těchto devíti mužů rozvinul svou individuální charakteristiku, což mně překvapilo.... Tyto schůzky se staly tak skutečné, že jsem se počal obávat následků. Přestal jsem s nimi na několik měsíců. Tyto zážitky byly tak kuriózní, že jsem měl strach v nich dále pokračovat, abych neztratil z mysli tu skutečnost, že jsou to pouze "prožitky mé představivosti"... Toto je poprvé, co jsem měl odvahu se o tom zmínit. Stále považuji tyto schůzky za imaginární, ale .. vedly mně na slavnou cestu dobrodružství ... a byl jsem - zázračně vyveden z mnoha potíží... Nyní chodím za mými imaginárními poradci s každým obtížným problémem, které já nebo mojí zákazníci máme. Výsledky jsou často neuvěřitelné!

SÍLA PŘEDSTAVY. A tak je to s dnešními psychology, kteří používají tu stejnou základní čarodějnou techniku: Ty, většinou pozoruhodné výsledky, které tyto záhadné "entity" (ponechal jsem toto anglické slovo které sice znamená "jednotku" něčeho, ale také "fakt" něčeho, co existuje nezávisle na jiných "entities". Prostě něco, co váháme nazvat bytostí a přece se "to" zdá myslit a rozhodovat) "produkují", přestože jsou vědou nevysvětlitelné, jsou připisovány síle představy. V seminářích, které se jmenují "The Power of Imagination", sponsorované Marquette Universitou (Milwaukee, Wisconsin), psychologové naučili tisíce lidí po celé USA visualizovat "vnitřní vůdce" velmi podobné Hillovým - se stejnými překvapujícími výsledky. Přesto že se dá velmi snadno dokázat, že "imaginace" není neomezená - (umí někdo, na příklad "visualizovat" novou základní barvu?) tato klamná víra si získala silnou pozici v církvích. LIDÉ ZAMĚŇUJÍ SÍLU IMAGINACE ZA INSPIRACI A SÍLU SVATÉHO DUCHA!!! Korejský pastor Paul Yonggi Cho prohlašuje, že to bylo skrze sílu představy jak Bůh stvořil svět, a jelikož člověk je "čtyřrozměrnou" bytostí, duchovní bytost jako Bůh, on také ať už je okultistou, nebo křesťanem si může stvořit svůj vlastní svět skrze sílu imaginace (Paul Yonggi Cho "Čtvrtý rozměr" str. 39-44). Okultisté věděli už dávno, že ten nejsilnější způsob, jak se "napojit" do duchovního rozměru je skrze visualizaci, o které budeme mluvit později. Norman Vincent Peale to nazývá Pozitivní Představou ("Positive Imaging") a vysvětluje, že toto slovo odvodil z "imagination". (Norman Vincent Peale:"Positive Imaging, 1982). Peale praví: Existuje mocná a záhadná síla v lidské přirozenosti... něco jako mentální technika ... silná, staronová idea.... Ten koncept je forma mentální činnosti, která se jmenuje "imaging"... Skládá se z "živého zobrazení", ve vaší vědomé (conscious) mysli, touženého cíle či předmětu. Podržte si tu představu tak dlouho, až zapadne do vašeho podvědomí, kde uvolní velikou netknutou energii. Když je tento "imaging" koncept aplikovaný stále a systematicky, rozřeší problémy, posílí osobnost, zlepší zdraví, a zlepší podmínky pro úspěch v každém směru. "Idea "imaging" existuje již velmi, velmi dlouho a byla vždy obsažená - i když ne explicitně - ve všem, co jsem kdy řekl nebo napsal" (N.V Peale "Positive Imaging"). Kdyby Pohanství vešlo do našich kostelů pomalované barvami a s peřím na hlavě - křesťané by jej bez váhání odmítli a vykázali z církví. Ale když přišlo v elegantním moderním obleku, s kolárkem kolem krku a představilo se jako poslední objev v teologii, psychologii, medicíně, v komerčním podnikání a sebezlepšovacích kursech pro vyvíjení "lidského potenciálu" - atraktivní čarodějnictví-magie je vítáno s otevřenou náručí jako přítel a pomocník Křesťanství. To, co budeme dokumentovat v následných kapitolách je zdaleka víc, než ojedinělé "ostrůvky" omylů. Nejenom že velikost rozsahu je již otřesná, ale čarodějnictví vně církví sleduje vzor, který přesně odpovídá biblickému varování Ježíše a Jeho apoštolů. Jedná se o "tu lež", která zaplaví svět "posledních dnů". A proto je nutné abychom porozuměli především prorockému kontextu, ve kterém se svod odehraje....

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář